12.04.2013 Víkendové soustředění s MVDr. Anna Weichert

12.04.2013 Víkendové soustředění s MVDr. Anna Weichert

Vždy, když je čas si trenérka sedá na koně žáků, aby mohla lépe poradit.