09.02.2013 Jednodenní drezůrní soustředění s Jaruškou Haškovcovou

09.02.2013  Jednodenní drezůrní soustředění s Jaruškou Haškovcovou

Soustředění bylo jako vždy dobré:-). Máme zase na čem pracovat. I přesto, že Jaruška byla nemocná, nepolevila její houževnatost při tréninku a vydržela se nám věnovat až do konce.

 

Jaruška Haškovcová napsala poznámky z tréninku:

 

Pohlová-GENTLE

Tento 4letý plnokrevník, kterého majitelka vlastní teprve cca 3 týdny, nikdy neběhal dostihy, je krátce obsednutý a tudíž na úplném začátku výcviku. Pracovali jsme hlavně na poslušnosti při práci ze země, na uvolnění huby ve vysoké pozici, následně na vyklenutí týlu až k natažení do hluboké pozice. Jezdkyně si vyzkoušela také práci na ruce na jedné a dvou stopách po obvodu haly. Byla upozorněna na zvýšenou potřebu udržet si u koně patřičný respekt a poslušnost. 

 

Šlencová-DARKNESS

Také teprve 4letá klisna po úspěšně složených zkouškách 3l.klisen se svojí zkušenou jezdkyní pracovala hlavně na zlepšení pravidelnosti-taktu v klusu a dále při práci na osmičkách a v kontra sestavení se změnou ruky na zlepšení ohebnosti. Jezdkyně se musí dále zaměřit na větší živost huby a na vytažení do hloubky dopředu-dolu.

 

Šlencová-DRAGON FLY

Dragon je již zkušený 7letý  matador, který má za sebou hodně startů v drezurních úlohách do stupně L i skokové soutěže. Je to velký a silný kůň, který mívá největší problémy s přílišným přebytkem nebo naopak nedostatkem energie, což pro jeho drobnou jezdkyni není jednoduché.
Dnešní práce byla zaměřena na zlepšení uvolnění koně, zvýšení aktivity a hlavně na zlepšení lehkosti na ruce jezdkyně.

 

Jansova-SECRISTA XII

Tato 5letá kladrubská slečna určitě dělá své majitelce radost. Je dostatečně chodivá, ochotná a přitom vyrovnaná. Práce s ní byla zaměřena na pravidelné tempo v kroku a klusu, cviky na kruzích a v kontra sestavení ke zvýšení ohebnosti a tím i postupnému narovnání. Zlepšit bude třeba hlavně vytažení do hloubky a ochotu „jít  za rukou“ jezdce.

 

Pelíšková-TMAAR

Tmaar je velice pracovitý 6letý plnokrevník, který chodí parkury. Našim úkolem bylo přivést ho k práci v delším rámci s nezalomeným zátylkem a delším krkem v pravidelném, klidném a zároveň aktivním tempu. Jeho jezdkyně pod vedením trenérky pečlivě kontrolovala práci svojí vnitřní ruky, což mělo za následek výrazné zlepšení rámce i pohybu koně a jeho evidentní spokojenost.

 

Lelková-KALLIS

Jezdkyně si přivezla 4letou klisnu po úspěšně složených zkouškách 3l.klisen.
Zde jsme se zaměřili hlavně na samotnou jezdkyni, na zlepšení sedu, uvědomění si vlastního těla, na negativní dopady chyb v sedu do rovnováhy koně, na nutnou znalost správných pomůcek pro provádění jednotlivých cviků a jejich pečlivé dodržování.

 

Safari-OTAKAR

S paní Safari jsme se zaměřili již na přípravu a provádění konkrétních částí drezurních úloh do stupně L , na přesnost a dobré provedení jednotlivých úkolů.

 

Heckerová-STORM

S jezdkyní jsme se viděli poprvé a práci jsme zaměřili na drobné korekce sedu a dobou práci rukou jezdkyně. Storm je 8letý valach s tendencí chodit příliš nízko a vyhýbat se stejnoměrnému ohnutí na obě ruce. Práci jsme zaměřili na pravidelný takt v klusu na kruzích na obě ruce, na schopnost koně vytažení do hloubky a následném sebrání a zlepšování ohebnosti na malých kruzích a v kontra sestavení.